Rotterdam laat de kostendelersnorm los vanaf 1 juli dit jaar. Inwonende jongeren van 21 tot 27 jaar tellen dan niet langer mee als kostendeler van ouders of andere huisgenoten met een bijstandsuitkering, zodat uitkeringsgerechtigden niet langer hoeven te vrezen voor lagere bijstand. Daarmee loopt de gemeente vooruit op de landelijke wijziging van de Participatiewet in 2023.

Het idee achter deze wet is dat samenwonende volwassenen bepaalde kosten kunnen delen en dat thuiswonende kinderen vanaf 21 jaar of samenwonende partners financieel kunnen bijdragen aan het huishouden. In Rotterdam loopt sinds vorig jaar november al een proef met het loslaten de norm.

Wethouder van Werk en Inkomen Richard Moti zag gezinnen door de kostendelersnorm in de problemen komen. “Ouders met een uitkering durven hun kinderen van 21 jaar of ouder geen onderdak meer te bieden, omdat ze vrezen voor een lagere uitkering. Daardoor ontstaan er soms conflicten binnen gezinnen. Door de norm los te laten, willen we voorkomen dat jongeren gedwongen op zichzelf moeten gaan wonen of zelfs geen dak boven hun hoofd meer hebben,” aldus Moti.

De gemeente heeft de afgelopen vier jaar meer medewerkers in dienst genomen om inwoners beter te helpen bij de aanvraag van een uitkering. Dat heeft geleid tot een snellere afhandeling van uitkeringsaanvragen. Rotterdammers met een uitkering mogen voortaan 1200 euro per jaar aan giften ontvangen. Verder is een groot aantal brieven makkelijker leesbaar gemaakt en zijn de controles op uitkeringen veranderd.

Rotterdam begon de collegeperiode in 2018 met 37.667 bijstandsgerechtigden. De teller stond eind december 2021 op 34.624 uitkeringen. Bijna 17.000 Rotterdammers hebben de afgelopen vier jaar een nieuwe baan gevonden en zijn de bijstand uitgestroomd.