De lessen voor mensen die moeten inburgeren in Nederland dreigen te verdwijnen. Daarvoor waarschuwen de regionale opleidingencentra (roc’s) en de overkoepelende MBO Raad. De instellingen zeggen dat ze zelf de kosten voorschieten, maar dat ze dit niet lang kunnen volhouden.

Veel nieuwkomers in Nederland belanden in financiële problemen, zeggen de instanties in een gezamenlijke open brief. “Daardoor dreigen ze af te haken en uit beeld te verdwijnen.” De mbo-sector vraagt de overheid om de kosten voor de inburgeringslessen tijdelijk te vergoeden, nu fysieke lessen vanwege het coronavirus even niet mogelijk zijn. “Zo hoeven inburgeraars niet te kiezen tussen afhaken of het belasten van hun lening voor afstandsonderwijs waarvan ze minder leren dan fysieke lessen.”