De eind december stukgelopen onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg zijn hervat. Beide partijen streven ernaar om in het voorjaar tot een akkoord te komen, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) aan de Tweede Kamer.

“Zowel gemeenten als Rijk hebben de wens om spoedig tot een hervormingsagenda (met passende financiële afspraken) te komen en deze voortvarend ter hand te nemen in de komende jaren”, aldus Van Ooijen.

Die zogeheten hervormingsagenda had er al in januari 2022 moeten liggen. In het document moeten afspraken worden vastgelegd over verbeteringen en besparingen in de jeugdzorg. Die worden niet alleen gemaakt door het Rijk en de gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met jeugdzorgaanbieders en professionals.

De onderhandelingen tussen het Rijk en gemeentekoepel VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over de spreiding van de financiële risico’s liepen stuk omdat Den Haag te weinig garanties aan gemeenten wilde geven. Het kabinet heeft al bezuinigingen op de jeugdzorg ingeboekt, nog zonder dat er afspraken zijn gemaakt over maatregelen en zonder dat er een garantie is dat die maatregelen ook leiden tot het gewenste bezuinigingsbedrag.

Het is de vraag of de Tweede en Eerste Kamer genoegen nemen met de brief van Van Ooijen. De Eerste Kamer had eind januari van Van Ooijen geëist dat hij de senaat voor 1 maart zou laten weten hoe het financiële geschil tussen Rijk en gemeenten zou worden opgelost. In de brief die Van Ooijen maandag naar de Kamer heeft gestuurd, wordt met geen woord over een oplossing gerept.

Gemeenten moeten dit jaar 374 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg realiseren. Van Ooijen heeft dat bedrag al ingeboekt en volgens hem hebben gemeenten daarmee ingestemd. Volgens de VNG is dat niet zo. “Zonder afgesproken agenda met feitelijke maatregelen is er geen enkele grond voor deze besparing in 2023”, schreef de VNG vorige maand in een pittige brief aan de staatssecretaris.