De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs stelde op 16 september de Richtlijn tussenvormen Beschermd Wonen vast. Deze richtlijn helpt gemeenten en regio’s bij het kiezen van een passende financieringsvariant voor de diverse tussenvormen van Beschermd Wonen.

De beweging van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis voor psychisch kwetsbaren vraagt om een breed palet aan voorzieningen in iedere gemeente en regio.

Tussenvormen

Beschermde woonvoorzieningen zijn al lang niet meer de instellingen van vroeger. De afgelopen jaren zijn veel  verschillende tussenvormen ontwikkeld. Deze tussenvormen vallen niet allemaal onder de wettelijke definitie van Beschermd Wonen. Binnen regio’s was daardoor onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor en financiering van deze tussenvormen. De Richtlijn tussenvormen Beschermd Wonen helpt gemeenten om binnen regio’s afspraken met elkaar te maken en de doordecentralisatie van Beschermd Wonen succesvol te laten verlopen.

Meer informatie

De richtlijn, opgesteld samen met een aantal gemeenten, is als addendum toegevoegd aan de Norm voor Opdrachtgeverschap voor MO-BW.