Jongeren  ontvangen een lagere (bijstands)uitkering dan iemand die 21 jaar of ouder is. Dit komt doordat ouders of verzorgers een onderhoudsplicht hebben en het minimumloon voor jongeren ook lager is. Maar wat als een jongere zelfstandig woont? Hoe hoog is dan de aanvulling op de uitkering? Om dit te berekenen heeft Divosa samen met gemeenten een rekenhulp ontwikkeld.