Vanaf 1 april 2022 is de reguliere Bbz-regeling weer van toepassing. De tijdelijke wijzigingen gelden dan niet meer. Voor gemeenten en andere uitvoerders van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) vraagt dit om aanpassingen in het aanvraagproces en (later) in de definitieve vaststelling.