Amsterdamse buurtteams hebben vorig jaar een recordaantal mensen met beginnende betaalachterstanden bereikt. Dat meldt de gemeente op basis van het Jaarverslag Schuldhulpverlening 2023. Met ruim 31.000 Amsterdammers werd contact opgenomen. Dat is 82 procent van alle mensen in de hoofdstad met geldproblemen, landelijk ligt het gemiddelde van mensen met betaalachterstanden die worden benaderd op een kwart.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening) legt uit dat de hoofdstad de afgelopen jaren meer inzet op het vroeg signaleren van schulden. Dit houdt onder meer in dat buurtteams, na een melding van een schuldeiser bij de gemeente, zo snel mogelijk mensen met betaalachterstanden benaderen. “Zo zorgen we dat we Amsterdammers snel hulp bieden en voorkomen we dat geldproblemen zich verder opstapelen”, aldus Moorman.

De hoofdstad krijgt de laatste jaren steeds meer meldingen van betaalachterstanden, dit komt volgens de gemeente met name door de energiecrisis in 2022. Toch was er vorig jaar geen grote toename van het aantal hulpvragen in de Amsterdamse schuldhulpverlening en groeide het aantal mensen in een schuldhulpverleningstraject niet. Dit komt volgens de gemeente door zowel de intensieve inzet van het vroege signaleren als door bijvoorbeeld de landelijke koopkrachtmaatregelen.

Sinds 2021 is vroegsignalering een wettelijke plicht. De gemeente Amsterdam maakte al vanaf 2009 op eigen initiatief afspraken met schuldeisers over het melden van betalingsachterstanden, zodat mensen met geldproblemen geholpen konden worden.