Doorverwijzen door de rechtbank Limburg via het Schuldenloket levert een bijdrage aan vroegsignalering van schuldenproblematiek. Dat is de conclusie van de evaluatie van de pilot van het Schuldenloket. Daarom gaat de rechtbank door met het op zitting doorverwijzen naar de schuldhulpverlening van gemeenten in provincie Limburg.

Het Schuldenloket is gestart op 1 januari 2020 en zou 1 jaar duren. Begin 2020 brak de coronapandemie uit en vonden er tijdelijk geen (fysieke) zittingen plaats. Daardoor konden ook geen doorverwijzingen naar het Schuldenloket plaatsvinden. Tijdens de zomer van 2020 zijn de fysieke zittingen weer zoveel mogelijk opgestart. Vervolgens is besloten de pilot met een half jaar te verlengen, tot 1 juli 2021. Na 1 juli 2021 is de evaluatie gestart.

Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat tot en met oktober 2021 58 mensen zijn doorverwezen. Daarvan zijn 50 doorverwijzingen gedaan vanuit de civiele rolzitting.

Limburg kent 31 gemeenten tijdens de looptijd van de pilot. 16 gemeenten hebben een doorverwijzing gekregen vanuit het Schuldenloket. De gemeente Heerlen kreeg de meeste doorverwijzingen: 14.
Daarna volgen Maastricht met 9, Kerkrade met 6 en Sittard-Geleen met 5.

Hoe kijken de rechtzoekenden terug?

Ook bij rechtzoekenden is geëvalueerd hoe zij terugkijken op de doorverwijzingen. In totaal 12 mensen die zijn doorverwezen, wilden in een gesprek hun ervaringen delen.
Daaruit kwam het volgende naar voren:
• Blij dat iemand luistert
• Schaamte wordt weggenomen door laagdrempelige intake
• De doorverwijzing biedt je een handvat. Een duwtje in de goede richting
• Het is fijn dat er meteen een afspraak bij de juiste instantie gemaakt kan worden. “Ik zag het niet meer zitten, maar nu heb ik in ieder geval wat meer rust omdat ik geholpen kan worden.”

Hoe werkt het Schuldenloket?

De rechter kan iemand vanuit de zitting doorverwijzen naar de schuldenfunctionaris. De schuldenfunctionaris is een medewerker van de rechtbank. Die gaat vervolgens met de betrokkene in gesprek. Doel van het gesprek is vaststellen of er inderdaad sprake is van schulden en of de betrokkene geholpen wil worden. Als beide vragen met ja worden beantwoord, dan maakt de schuldenfunctionaris een afspraak met de schuldhulpverlening van de gemeente waar betrokkene woont.
Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg, Kredietbank Limburg, Plangroep, gemeente Weert, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Maastricht en gemeente Heerlen.