De experts van Wolters Kluwer Schulinck Participatiewet hebben een reactie gegeven op de internetconsultatie Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte gemeenten bij terugvordering bijstand.

Maatwerk bij terugvordering

Deze initiatiefwet geeft gemeenten, UWV en SVB meer mogelijkheden op basis waarvan afgezien kan worden van de terugvordering van een uitkering. Op dit moment zijn deze instanties verplicht tot terugvordering bij schending van de inlichtingenplicht, ook als dit onbedoeld was. Dit zorgt voor schrijnende situaties. De menselijke maat ontbreekt. Deze initiatiefwet geeft gemeenten, SVB en UWV onder meer de ruimte om voorwaarden af te zien van terugvordering.

Hieronder lees je de uitgebreide reactie van Wolters Kluwer Schulinck Participatiewet.

Documenten

 

Zie ook: Internetconsultatie Initiatiefwet maatwerk bij terugvordering.