Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020 in totaal 58.763 banen gerealiseerd voor mensen in de doelgroep banenafspraak. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 zijn er in het eerste kwartaal van 2020 3.029 minder banen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV ieder kwartaal 4 rapportages.

Ook is er een interactief ‘Dashboard over de banenafspraak’ ontwikkeld, dat inzicht geeft in de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. U kunt hier een eigen selectie maken en die eenvoudig vergelijken met een andere arbeidsmarktregio of landelijke data.

Meer informatie