Het College voor de Rechten van de Mens brengt jaarlijks een rapportage uit over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Ieder jaar staat een ander thema centraal, dit jaar is dat Toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit. Die toegang is nog onvoldoende, vindt het College.

Mensen met een beperking ervaren veel problemen bij het aanvragen van hulpmiddelen: ingewikkelde procedures, een gebrek aan maatwerk of telkens opnieuw bewijzen dat ze een beperking hebben. Hierdoor kunnen ze soms zelfs letterlijk niet meer de straat op.

Verder gaan met verbeterslag

De overheid heeft weliswaar stappen in de goede richting gezet, maar moet nog veel doen om de situatie te verbeteren, volgens het College. De overheid moet onder meer wetgeving aanpassen en onderzoeken of er 1 centraal punt kan worden opgezet waar mensen met een beperking terecht kunnen. Het College roept de overheid dan ook op om verder te gaan met de verbeterslag en mensen met een beperking te blijven betrekken bij dit proces.

Meer informatie