De Raad van State wil op dit moment nog niet reageren op de aanbeveling om de afdeling bestuursrechtspraak af te splitsen. Die aanbeveling deed de parlementaire-enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid heeft onderzocht. De commissie vindt dat de Raad van State als wetgevingsadviseur én hoogste bestuursrechter een “dubbele pet” op heeft. De Raad van State vindt dat het eerst aan de regering is om een standpunt in te nemen over de aanbevelingen van de commissie.

De Raad van State geeft wel aan de conclusie van het rapport van de parlementaire-enquêtecommissie te herkennen. De conclusie luidt dat het kabinet en parlement op het gebied van fraudebeleid hebben gefaald, uitvoerende diensten onrechtmatig hebben gehandeld en de rechtspraak tekort is geschoten.

In een reactie benadrukt de Raad van State eerder erkend te hebben dat zij als hoogste bestuursrechter tekort is geschoten in het bieden van rechtsbescherming aan gedupeerden van het toeslagenschandaal. Ook geeft ze aan dat daarvoor excuses is aangeboden aan de ouders die hierdoor in de problemen zijn gekomen. Daarna heeft de afdeling bestuursrechtspraak “concrete stappen ondernomen om te voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt”.