Divosa is begin dit jaar op verzoek van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) gestart met het project ‘Rechtshulp en sociaal domein’. Dat moet leiden tot inzichten uit de gemeentelijke uitvoering over randvoorwaarden voor het ontwerp van de stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand. Het project loopt tot 2023. Gemeenten kunnen zich aanmelden om met een pilot deel te nemen.

Meer informatie

Project ‘Rechtshulp en sociaal domein’ van start(divosa.nl)