De Centrale Raad voor Beroep (CRvB) heeft een podcast gemaakt over 2 interessante uitspraken. De CRvB maakt podcasten om te vertellen over welke zaken zij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid.

Resultaatgericht indiceren in de Wmo 2015

In deze podcast bespreekt de CRvB als eerste de uitspraak over resultaatgericht indiceren bij individuele begeleiding in de Wmo 2015. De CRvB oordeelde in deze uitspraak dat een manier van verstrekken waarbij een cliënt niet weet hoeveel uren/minuten ondersteuning het college heeft verstrekt, in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Dit is voor begeleiding of een andere vorm van maatschappelijke ondersteuning, niet anders dan voor huishoudelijke ondersteuning.

Financiële draagkracht in de Jeugdwet

Verder bespreekt de CRvB in deze podcast de uitspraak over financiële draagkracht in de Jeugdwet. In deze uitspraak oordeelde de CRvB dat een financiële draagkrachtmeting bij de beoordeling van de eigen kracht van ouders niet is toegestaan.