Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) staat online. Op dit platform kan iedereen snel en gemakkelijk openbare overheidsdocumenten vinden. PLOOI ondersteunt daarmee organisaties in het kunnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo).

Informatiehuishouding

In de kamerbrief met kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht heeft het onderwerp Informatiehuishouding ruime aandacht gekregen. In de brief werden een aantal aanbevelingen gedaan waaronder het verplicht gebruik van het Platform Openbare Overheidsinformatie door rijksorganisaties. Deze verplichting is ook opgenomen in de nieuwe Wet open overheid die is aangenomen door de Tweede Kamer.

Belang PLOOI

Het verbeteren van de vindbaarheid van overheidsinformatie is om verschillende redenen belangrijk:

  • Een open overheid zorgt voor meer vertrouwen in de overheid. Zo kan iedereen de overheid controleren, met nieuwe ideeën komen en fouten ontdekken.
  • Het kan overheden en organisaties helpen in hun werkzaamheden doordat zij efficiënter gebruik kunnen maken van bestaande informatie.

Contact en informatie

Het platform is momenteel nog volop in ontwikkeling. Professionals wordt dan ook gevraagd om mee te denken en te helpen om het platform verder te verbeteren.  Voor alle vragen over PLOOI kunt u een mail sturen naar informatiehuishouding@minocw.nl of bekijk de veelgestelde vragen.