De aanpak van uitkeringsinstantie UWV om werkzoekenden meer persoonlijk te begeleiden heeft volgens de organisatie effect. Volgens een evaluatie zijn de extra kosten van de werkwijze duidelijk lager dan de opbrengsten voor de maatschappij. Werkzoekenden gaan er eerder door aan het werk, meldt het UWV.

De persoonlijke aanpak, die tussen 2012 en 2017 grotendeels kwam stil te liggen door bezuinigingen, zorgt ervoor dat de kans om een baan te vinden na twee jaar WW 1,7 procent hoger komt te liggen. “Dit betekent dat enkele duizenden werkzoekenden op jaarbasis dankzij persoonlijke dienstverlening extra aan werk zijn geholpen”, aldus het UWV. Deze uitkomst is vergelijkbaar met resultaten uit andere landen. De aanpak levert de maatschappij zo 201 miljoen euro op, tegenover uitvoeringskosten die 97 miljoen bedragen.

Volgens de uitkeringsinstantie zorgt een persoonlijke benadering bovenop online communicatie ook voor andere positieve effecten, zoals een betere kijk op de terugkeer naar werk en betere zelfreflectie. “Uiteindelijk zijn dit vaardigheden die werkzoekenden helpen om een baan te vinden die beter aansluit bij wat ze willen en kunnen.”

“Voor veel mensen is digitale ondersteuning prima, maar er is ook een grote groep mensen die behoefte heeft aan persoonlijk contact. Met persoonlijke gesprekken leren onze adviseurs de specifieke situatie kennen en zo kunnen ze beter inschatten wat voor die persoon wel of niet werkt”, aldus Tof Thissen, directeur bij UWV.

Tussen 2012 en 2017 was er vrijwel alleen geld voor online begeleiding van werkzoekenden, maar sinds eind 2017 kunnen zij ook weer via persoonlijke gesprekken worden begeleid. Toen is ook een onderzoek gestart, en nu zijn de langetermijneffecten van deze aanpak bekend.