De huisvesting van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, staat onder druk.  Aandachtsgroepen vinden steeds moeilijker een betaalbare woning met goede leefomstandigheden. Met de specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) kunnen gemeenten meer passende woonruimte bouwen.

Aanvraag indienen

De RHA opent op 19 september 2022 en sluit 24 oktober 2022. Als gemeente bent u de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties en hen geld betalen.

Sociale en/of medische urgentie

U bepaalt zelf als gemeente wie er sociale of medische urgentie krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen die een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben, sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen, arbeidsmigranten of remigranten-gezinnen met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling huisvesting aandachtgroepen en hoe deze aan te vragen vindt u op de website van de RVO.