De VNG publiceert een overzicht dat helder aangeeft wat de actuele gemeentelijke opgaven zijn op het gebied van asiel tot en met integratie.

Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren. Het COA is hiervoor de uitvoerende partij. Gemeenten zijn nodig om locaties voor asielopvang mogelijk te maken. Dit voorjaar hebben gemeenten van het rijk ook de opdracht gekregen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, komen in aanmerking voor huisvesting. Het regelen van deze huisvesting is, evenals de inburgering, een wettelijke taak voor gemeenten.

Meer informatie