De teksten van berichten die overheden naar mensen sturen over schuldproblemen, zijn vaak nog te moeilijk voor de lezers. Dat concluderen de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) na onderzoek. De taal in de berichten is in 62 procent van de gevallen moeilijk te begrijpen voor laagopgeleide mensen (20 procent van de Nederlanders).

Ook worden lezers door de lengte van de tekst ontmoedigd en zorgt de onbegrijpelijkheid voor stress. Daarnaast is het voor de lezer vaak niet duidelijk wat hij of zij met de tekst moet doen. Dat zijn de conclusies na het bekijken van brieven, webpagina’s, folders en teksten met financiële en juridische afspraken van veertien Nederlandse gemeenten.

Om de teksten begrijpelijker te maken, adviseren de onderzoekers gemeenten om hun eigen teksten te analyseren op een manier zoals ook in het onderzoek is gedaan. De onderzoekers deden een automatische analyse van 139 teksten op moeilijkheid van woorden en zinnen, lieten tien experts tien teksten beoordelen en deden een lezersonderzoek met mensen met verschillende opleidingsniveaus.

Uiteindelijk zouden er begrijpelijke teksten moeten komen die duidelijk vertellen wat iemand moet weten, die tussenkopjes hebben, logisch in elkaar zitten en persoonlijk en vriendelijk van toon zijn. Hoe korter, hoe beter, en weinig gebruikmaken van moeilijke woorden en zinnen. Plaatjes verduidelijken de boodschap en er moet duidelijk verwezen worden naar een plek waar meer informatie te vinden is.