Het kabinet doet voor komend jaar niets meer aan de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Eerder was al duidelijk dat de prijzen voor de opvang sterker stijgen dan voorzien. Nu is zeker dat de toeslag niet volledig zal meestijgen, bevestigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het zag er al langer naar uit dat het voor ouders duurder zou worden om hun kinderen naar de opvang te brengen. De tarieven stijgen onder meer door hogere energie- en loonkosten. Hoeveel de prijzen precies stijgen, verschilt per opvang. Volgens RTL zal het meestal gaan om zo’n 10 procent.

Het is de bedoeling dat een belangrijk deel van de prijsstijgingen gecompenseerd wordt met een hogere kinderopvangtoeslag. Toen die berekend werd voor het komende jaar, ging het CBS voor 2023 uit van een stijging van 5,6 procent. Toch zegt het ministerie pas weer voor 2024 aan de toeslag te kunnen sleutelen. Daardoor zal het deel van de rekening dat ouders zelf moeten betalen, stijgen.

“Door eerdere bezuinigingen in de kinderopvang, komt het nu extra hard aan dat de toeslag niet verder stijgt”, legt kinderopvangspecialist Ed Buitenhek uit, die wel begrijpt dat de minister niet direct deze problemen uit het verleden kan oplossen. Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is verontwaardigd dat de toeslagen niet verder meestijgen met de duurdere kinderopvang. “Wij verwachten dat in het voorjaar extra geld wordt vrijgemaakt voor de kinderopvang”, stelt Emmeline Bijlsma van de brancheorganisatie.