De overheid gaat de problematische schulden aflossen van kinderen van toeslagenouders, schrijft staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) in een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting worden 4750 jongeren hierdoor van hun schuld afgeholpen.

Mensen in de schuldsanering moeten een vast maandbedrag betalen dat de gemeente vaststelt op basis van hun financiële situatie, meestal over een periode van achttien maanden. Hierna wordt de rest van hun schulden kwijtgescholden. De kinderen van toeslagenouders hoeven dit maandbedrag niet zelf te betalen; dat doet de overheid voor ze.

De jongeren moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Ten eerste moeten ze vallen onder de kindregeling, de compensatie die is bedoeld voor kinderen die zijn gedupeerd door het toeslagenschandaal. Daarnaast moeten ze 18 jaar of ouder zijn en te maken hebben met problematische schulden. Dat zijn schulden die niet binnen drie jaar af te lossen zijn.

De maatregel gaat naar verwachting 34,5 miljoen euro kosten, schat De Vries. Gemeenten kunnen deze kosten dekken via een al bestaande subsidieregeling (SPUK) die onder meer is bedoeld om mensen meer te laten sporten en hun welzijn te verbeteren.