Meer dan 150 organisaties voor gepensioneerden en senioren bundelen hun krachten in de nieuwe Koepel Gepensioneerden. Naar eigen zeggen ontstaat daarmee de grootste ouderenorganisatie van Nederland. Deze vertegenwoordigt direct circa 300.000 gepensioneerden en in indirecte zin maakt de organisatie zich hard voor alle meer dan 3,3 miljoen gepensioneerden in het land.

De senioren voelen zich bij veel besluitvorming in Nederland nu nog buitenspel staan. Ze vinden het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de sociale partners tien jaar in de Sociaal-Economische Raad (SER) onderhandelden over aanpassing van het pensioenstelsel zonder daarbij vertegenwoordigers van de senioren direct te betrekken. “Dat schaadt het vertrouwen en ondermijnt het draagvlak voor het pensioenstelsel.”

Onder meer de organisaties KNVG, NVOG, KBO-Brabant en FASv gaan op in de nieuwe koepel. Samen denken ze de belangen van ouderen beter te kunnen behartigen. De stap is ook bedoeld ter voorbereiding op beloftes van de politiek en de sociale partners. Zij hebben recent toegezegd seniorenorganisaties vaker een plek aan tafel te geven. De seniorenorganisaties zijn bijvoorbeeld opgenomen in de klankbordgroep, die geraadpleegd wordt door de stuurgroep die het pensioenakkoord gaat uitwerken.

Volgens de partijen is de laatste jaren ook steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvatten dan alleen pensioenen en inkomen. Daarom gaat de Koepel Gepensioneerden zich ook bezighouden met zorg, welzijn en wonen.