In 2019 heeft het ministerie van SZW een wetswijziging aangekondigd om de individuele studietoeslag voor jongeren met een beperking landelijk gelijk te trekken en vast te stellen op € 300 per maand. De VNG ondersteunt dit voorstel en vraagt gemeenten hierop te anticiperen.

De behandeling van de wetswijziging is onlangs opnieuw op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld. Daarom vragen VNG en het ministerie van SZW gemeenten om, waar mogelijk, alvast te anticiperen op de wetswijziging en de individuele studietoeslag te verhogen naar € 300 per maand.

Doelgroep

De doelgroep van de nieuwe studietoeslag zijn personen die als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verwerven. Let op: het gaat om een fysieke of psychische beperking die voldoende ernstig is, zonder dat een verbetering binnen een afzienbare termijn te verwachten valt. Het verrichten van mantelzorg, een gebroken ingreep of een medische ingreep met een hersteltermijn van bijvoorbeeld een half jaar zijn geen redenen om een studietoeslag te verstrekken.

Verschillen per gemeente

Gemeenten kunnen een toeslag verstrekken aan studenten die vanwege hun beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie. Gemeenten hebben tot nu toe de beleidsvrijheid om de hoogte van deze toeslag te bepalen. Uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vakbond CNV Jongeren blijkt dat de individuele studietoeslag voor jongeren met een beperking per gemeente verschilt en in diverse gemeenten minder dan € 300,- per maand bedraagt.

Doen wat kan

De VNG hoort van diverse gemeenten dat zij de verhoging van de studietoeslag steunen. Tegelijkertijd ziet de VNG ook dat de druk op gemeenten momenteel enorm is vanwege de uitvoering van extra regelingen en steunpakketten die er bij zijn gekomen, zoals TONK, Tozo en het opzetten van regionale mobiliteitsteams. Dit leidt tot veel extra werk voor gemeenten, zowel op het gebied van beleid als uitvoering. De VNG heeft er daarom begrip voor dat, ondanks de goede intenties, gemeenten nog niet allemaal zijn toegekomen aan het aanpassen van het beleid voor de individuele studietoeslag.