Oproep aan Tweede kamer om meer tegen geweld te doen

Jeugd, Wmo

Ruim 70 organisaties, waaronder Veilig Thuis en Jeugdzorg, roepen de Tweede Kamer op om slachtoffers van geweld betere bescherming en veiligheid te bieden. In een open brief stellen de organisaties dat er landelijk werkende expertise- en behandelcentra nodig zijn om geweld en uitbuiting aan te pakken.

Landelijke expertise- en behandelcentra

De meeste hulp aan slachtoffers van geweld en uitbuiting is sinds 2015 lokaal en regionaal georganiseerd, zeggen de briefschrijvers, maar juist de landelijke overheid moet in actie komen door onder andere behandelcentra op te richten. Die expertise- en behandelcentra moeten gaan lijken op specialistische gezondheidscentra voor bijvoorbeeld brandwonden of kinderoncologie.

Signalering en perspectief biedende behandeling

Daarnaast willen de organisaties dat de overheid slachtoffers van geweld en uitbuiting de toekomst geeft “die ze verdienen”. De regering kan dat bijvoorbeeld doen door “richtlijnen op te stellen voor een adequate signalering en behandeling van ernstig geweld” en het waarborgen van laagdrempelige professionele hulp.

De oproep is geïnitieerd door de landelijke expertise- en behandelcentra Fier en Koraal waarna onder meer zorgaanbieders, brancheorganisaties zoals de Nederlandse ggz en vakbond FNV zich hebben aangesloten.