Het aantal jeugdigen dat belandt in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg voor jongeren die zonder hulp een risico voor zichzelf of hun omgeving kunnen zijn), is andermaal gedaald. Het ging van 2021 op 2022 met 17 procent omlaag naar 983 plaatsingen en 842 jongeren, meldt Jeugdzorg Nederland op de eigen site. Het ging in sommige gevallen namelijk om terugkerende jongeren. Verschillen tussen de regio’s namen toe.

“De daling van het aantal plaatsingen is in lijn met onze ambitie om te voorkomen dat jongeren gesloten geplaatst worden. Maar we moeten tegelijkertijd ook alternatieven opbouwen en de kwaliteit van de huidige voorzieningen doorontwikkelen”, zegt Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Voorkomen moet worden “dat instellingen omvallen, terwijl de alternatieven er nog niet zijn”.

Volgens Timman zijn de verschillen per regio “opvallend, maar wel verklaarbaar”: “Gemeenten maken eigen keuzes in een gedecentraliseerd stelsel. We pleiten al langer voor meer landelijke regie en bijsturing, om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belanden.”