Wie een WW-, ZW-, Wajong-, WIA-, WAO-, AOW-, Anw-, AIO- of bijstandsuitkering ontvangt, weet over het algemeen goed welke plichten daarbij horen. De kans dat instanties het opmerken wanneer je zo’n plicht niet naleeft, wordt als hoog ingeschat. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Kennis der Verplichtingen en gepercipieerde detectiekans’ dat door I&O Research is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.

Meer informatie

Onderzoek ‘Kennis der Verplichtingen en gepercipieerde detectiekans’