Twee inspectiediensten van de overheid maken zich zorgen over de veiligheid van duizenden kinderen die op de wachtlijst voor de kinderbescherming staan. Daarom beginnen ze een onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming.

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd willen weten of de Raad de veiligheid van de kinderen op de wachtlijst wel goed in de gaten houdt. De inspecties zeggen dat ze zich “al geruime tijd” zorgen maken en dat de Raad die bezorgdheid niet wegneemt. “De inspecties willen dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat deze kinderen het slachtoffer worden van de risicovolle situatie waarin zij zitten. Het is belangrijk om te weten of de onveiligheid van een kind voortduurt of misschien zelfs verergert”, melden de toezichthouders.

Volgens de inspecties stonden in december meer dan 3100 kinderen op de wachtlijst van de kinderbescherming. Ze moesten gemiddeld vijf weken wachten voordat de kinderbescherming kon beginnen met een onderzoek naar hun situatie. “In al die tijd op de wachtlijst kan de situatie verslechteren. Bij een kind in acute nood gebeurt dat direct.”