Adviesbureau Berenschot deed een onderzoek naar de gevolgen van de halvering van de aflosperiode van de Msnp van 36 naar 18 maanden.

Het onderzoek ging in op 4 onderwerpen:

  1. Aflosperiode
  2. Definitie problematische schulden
  3. Afloscapaciteit bij inkomen onder Vtlb
  4. Nazorg wel of niet afdwingen

Hieronder vind je per onderwerp de conclusie.

Aflosperiode

Het is belangrijk dat voor een Wsnp- en een Msnp-traject dezelfde aflostermijn blijft gelden. Zo voorkom je onnodige concurrentie tussen deze schuldregelingstrajecten. Daarom is het niet meer dan logisch dat de aflosperiode van minnelijke schuldregelingen nu ook 18 maanden is.

Problematische schulden

Het is lastig om een definitie voor problematische schulden vast te stellen. Je kan niet simpelweg stellen dat een schuld die in 18 of 36 maanden niet terugbetaald kan worden, problematisch is.

Er is eigenlijk een definitie nodig waarbij niet alleen gerekend wordt met objectieve kengetallen. Want de definitie zou ook rekening moeten houden met iemands persoonlijke situatie. En met het vermogen om zonder professionele hulp van buiten de eigen schuldenproblematiek op te lossen.

Afloscapaciteit bij inkomen onder Vtlb

Een deel van het werkveld laat inwoners nu toch aflossen als het inkomen lager is dan het Vtlb. Dit door dan de ruimte boven de beslagvrije voet te gebruiken. Hiermee worden hulpvragers bewust in een benadelende situatie gebracht. Ook vergroot dit de kans op uitval tijdens schuldregelingen. Volgens Berenschot zou het werkveld deze ongelukkige situatie zo snel mogelijk moeten wegnemen.

Nazorg wel of niet afdwingen

Simpel afdwingen van hulp gaat niet de (juiste) motivatie opleveren om aan financieel gedrag te blijven werken. Nazorg zou aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Berenschot adviseert om te verkennen in hoeverre hierbij gebruikgemaakt kan worden van gedragspsychologische motivatietechnieken zoals nudging.