De Onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering dreigt te mislukken, stellen gemeenten in een brief aan de ministers Koolmees en Van Engelshoven. De ondertekenaars van de brief – de Arbeidsmarktregio Twente, VNG, G4, G40, P10 en Divosa – roepen de ministers op om met aanbieders tot een oplossing te komen.

Gemeenten zien de Onderwijsroute als een prachtige oplossing voor jonge én hoogopgeleide inburgeraars om te kunnen instromen in een vervolgopleiding, en zo snel en duurzaam op de juiste plek in onze maatschappij te belanden. We zien echter in diverse delen van het land dat aanbieders zich niet inschrijven op de aanbestedingen van de Onderwijsroute, omdat dit niet lukt binnen het budget dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Uitvoerbaar en betaalbaar

Gemeenten vinden het belangrijk dat de ambitieuze doelstellingen van de nieuwe Wet inburgering, die per 1 januari 2022 ingaat, worden behaald. Hiervoor moet de wet wel uitvoerbaar en betaalbaar zijn. We roepen het rijk daarom op in gesprek te gaan met de aanbieders, om te bekijken hoe de Onderwijsroute wel overal kan worden aangeboden. Als hiervoor geen oplossing wordt gevonden, dan kunnen gemeenten de doelgroep van de Onderwijsroute niet overal het hoogst haalbare taalniveau en de noodzakelijke vaardigheden bieden. Dat is voor gemeenten onacceptabel.

Meer informatie