Gemeenten zijn verplicht om mensen zonder woonadres, die rechtmatig in de gemeente verblijven, in te schrijven in de BRP op een briefadres. In de praktijk lukt dit niet altijd. Daarom is er voor gemeenten ondersteuning bij ingewikkelde casussen.

Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarin een persoon tussen gemeenten zwerft of iemand niet kan aantonen waar hij verblijft. Het komt voor dat iemand wel een woonadres heeft, maar daar eigenlijk niet mag wonen waarbij het de vraag is hoe bestendig dat adres is. Ook zijn er soms zorgen over mogelijk misbruik van het briefadres.

Ondersteuning

De handreiking ‘Briefadressen en het voorkomen van dakloosheid’ van Divosa biedt gemeenten naast handvatten ook praktijkvoorbeelden. Op de website van de RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) staan instructies en antwoorden op veel gestelde vragen. Deze worden regelmatig aangevuld als bepaalde vragen vaak binnenkomen bij de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) of de RvIG. Ook de NVVB geeft informatie aan gemeenten via haar adviesbureau.

Advies

Gemeenten kunnen de RvIG benaderen voor advies in casuïstiek, bijvoorbeeld bij complexe situaties waarbij ruggenspraak gewenst is of wanneer gemeenten een verschil van inzicht hebben over welke gemeente verantwoordelijk is voor inschrijving. Ook burgers en belangenverenigingen kunnen met vragen of problemen terecht bij de RvIG. Zij nemen vervolgens contact op met de betreffende gemeente om te voorzien in advies en mogelijk het vinden van een passende oplossing. Op deze manier zijn in samenwerking met Valente afgelopen periode meerdere burgers geholpen met een correcte inschrijving.

Meer informatie

Kamerbrief over briefadressen bij gemeenten