Tegen eerdere verwachtingen in, is het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening niet sterk gestegen in 2022. Het aantal aanmeldingen ligt weer op het niveau van voor corona. Wat wel opvalt is dat meer jongvolwassenen financiële hulp zoeken. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2022 van de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden die Divosa en de NVVK elk kwartaal gezamenlijk uitbrengen.