De overheid en gemeenten moeten zorgen voor maatwerk om ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen te helpen. Die oproep doet de Nationale Ombudsman die na een inventarisatie concludeert dat bij veel ondernemers het water aan de lippen staat, vaak omdat ze niet in aanmerking kwamen voor coronasteun. Gemeenten moeten zich voorbereiden op schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. Ook bij het invorderen van schulden is maatwerk geboden.

Bij zijn onderzoek naar de coronasteun merkte Ombudsman Reinier van Zutphen dat een flinke groep ondernemers bij die steun buiten de boot viel. Zo hadden zzp’ers met hoge vaste lasten erg weinig aan de Tozo-regelingen na de eerste periode omdat toen een partnertoets werd ingevoerd en ze niets kregen als de partner boven bijstandsniveau verdient. De voorwaarden voor de TONK-regeling, die bedoeld is voor zzp’ers die essentiële zaken niet meer kunnen betalen, zijn in veel gemeenten ook te streng.

Verder merkte Van Zutphen dat bedrijven die niet de juiste SBI-code hadden soms uitgesloten werden van steun. Zo’n code geeft aan in welke categorie een bedrijf valt, maar is niet altijd meer actueel. Ook starters en bedrijven die in de referentieperiode in 2019 nog niet open waren konden geen aanspraak maken op coronasteun.

Bij al die groepen verwacht de Ombudsman dat de komende jaren hulp nodig is. Kleine zelfstandigen zullen bij hun gemeente aan moeten kloppen en die gemeenten moeten zich daar nu op voorbereiden. Van Zutphen bepleit een actief beleid van de gemeenten omdat veel ondernemers terughoudend zijn met het bij de gemeente aankloppen.