De nationale ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de knelpunten die ondernemers ervaren met de coronasteunmaatregelen. Hij doet dat naar aanleiding van ruim 500 klachten die daarover bij hem binnenkwamen, onder andere op een speciaal meldpunt.

Ondernemers klagen over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, gebrek aan maatwerk, verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten. Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor steun door bijvoorbeeld een onjuiste registratiecode bij de Kamer van Koophandel, anderen moeten onverwacht extra belasting betalen vanwege het ontvangen van de TOZO-uitkering. Zij komen daardoor in de problemen, ziet de ombudsman.

“Bij veel ondernemers die zich tot mij wenden staat het water aan de lippen en is het einde van hun levensvatbare bedrijf nabij. Ze hebben het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan en vinden dat zij door de strenge en starre regels onvoldoende worden ondersteund. Ik maak mij hier zorgen over en vind het belangrijk dat hun signalen niet onopgemerkt blijven”, zegt Van Zutphen.

De ombudsman organiseert in mei en juni twee rondetafelgesprekken over de belangrijkste knelpunten die ondernemers ervaren. Daar zullen onder meer oplossingen worden besproken die verdere problemen, zoals schulden en faillissementen, moeten voorkomen.

Onder meer de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat worden voor de gesprekken uitgenodigd, evenals de Sociaal-Economische Raad, Kamer van Koophandel en de brancheverenigingen voor ondernemers.