Als er nu niets gebeurt, dan zijn er volgend jaar nog veel meer daklozen dan de 40.000 die het CBS onlangs heeft berekend. Dat schrijft het Leger des Heils aan de Tweede Kamer. Er moet “keihard” worden gewerkt aan goedkope woonruimte, maar ook aan een integrale aanpak van wonen, werken en begeleiding terug naar het gewone leven.

Het Leger des Heils ziet het liefst dat de kortdurende opvang (drie tot zes maanden) in Nederland sterk wordt geminimaliseerd. Daar gaan mensen eerder achteruit dan vooruit, stelt de hulporganisatie. Hun zelfredzaamheid vermindert. Het perspectief ontbreekt en het is een ongezonde leefomgeving met veel prikkels. “Het is dan ook veel zinvoller om te voorkomen dat mensen op straat belanden en om, als het dan gebeurt, mensen weer een woning te geven.”

De organisatie ziet ook dat er steeds meer ‘probleemhuurders’ zijn voor wie goede hulpverlening ontbreekt. Deze mensen hebben te maken met een combinatie van problemen (zoals verslaving, schulden, afwijkend gedrag) waardoor ze geen grip meer op hun leven hebben en daardoor hun huis kunnen kwijtraken. De hulp nu voldoet niet, zegt het Leger des Heils. Die is niet voldoende en wordt vaak ook nog in duur afgebouwd. “Om deze mensen weer op de been te helpen is bijvoorbeeld een paar keer per week begeleiding nodig, hulp met de post, rekeningen en instanties. Maar in de praktijk wordt deze hulp veel te snel afgebouwd”, zegt een woordvoerster.

Voor deze kwetsbare groep zijn goede afspraken nodig over gegarandeerde zorg en begeleiding, om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Het Leger des Heils wil dat departementen en gemeentelijke diensten hierin veel meer gaan samenwerken.