Kinderen in de maatschappelijke opvang hebben individuele en bijzondere ondersteuning nodig om te herstellen van de stressvolle ervaringen die zij meemaken. Daarvoor hebben het ministerie van VWS, de VNG en brancheorganisatie Valente een eenvoudig en praktisch hanteerbaar normenkader laten ontwikkelen.

Uitgangspunt voor overleg en en inspiratiebron

Het normenkader  biedt een goed uitgangspunt voor overleg en afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten,  opvangorganisaties kunnen hiermee snel stappen zetten in de zorg voor deze kinderen. De normen kunnen ook als inspiratiebron voor gemeenten gelden.

Praktische richtlijnen

Het kader moet richting geven, inspireren en motiveren. Het rapport geeft ook een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden die op dit moment al gebruikt worden. Het normenkader is opgebouwd uit 11 praktische richtlijnen met aandacht voor het kind bij de start van de opvang, aandacht voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid, een integrale aanpak en goede samenwerking in de keten.