Het onlangs aangekondigde Tijdelijke Noodfonds Energie, dat wil voorkomen dat huishoudens tot een bepaald inkomen door een hoge energierekening in de financiële problemen komen, heeft een aantal belangrijke wijzigingen bekend gemaakt. Zo is de inkomensgrens voor samenwonenden verhoogd, wordt de aanvraagtermijn met een maand verlengd en kan er binnenkort ook gebruik worden gemaakt van een desktopvariant van de applicatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie op de website www.noodfondsenergie.nl.