Gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop het vroegsignaleren van schulden vorm heeft gekregen. Wel zien ze nog een aantal verbeterpunten. Dat komt naar voren uit een uitvraag van Divosa onder 144 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de vroegsignalering.

Gemeenten zijn vanaf 2021 verplicht om hun inwoners uit te nodigen voor een hulpgesprek als er achterstanden zijn in huur, zorgpremie of gas/water/licht. Maandelijks ontvangen ze hiervoor vroegsignaleringssignalen van de betrokken bedrijven en instanties. Het doel is om problemen vroeg te ontdekken zodat voorkomen kan worden dat schulden toenemen.

Deze vroegsignalering loopt steeds beter en gemeenten willen er dan ook graag mee doorgaan. Want huishoudens waar iets speelt zijn nu sneller in beeld. Gemeenten ervaren het wel als een knelpunt dat ze bijna geen enkele informatie uit kunnen wisselen met de signaalpartners. Bijvoorbeeld als een rekening inmiddels al wel is voldaan. De hoop is dat dit in de toekomst door de wetgever wordt aangepast.

Meer informatie

Rapport Ontwikkelingen in de vroegsignalering