Mensen met schulden moeten hulp krijgen die beter aansluit bij hun specifieke situatie. Een nieuwe wet zorgt ervoor dat gemeenten rechters kunnen adviseren of iemand beter geholpen kan worden door lichte steun of door streng toezicht.

Dit zogenoemde adviesrecht van gemeenten staat in een wet die minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Iemand die flink in de schulden zit en daardoor problemen krijgt, kan worden geholpen met een schuldenbewind. De schuldenaar wordt dan bijgestaan door een ‘bewindvoerder‘, die helpt de financiën op orde te brengen en de schulden af te lossen. De nieuwe wet moet regelen dat iemand beperkt onder het schuldbewind valt. Dat duurt namelijk lang en is “een ingrijpende maatregel”.

In de wet staat ook dat een gemeente drie maanden na het begin van zo’n schuldenbewind de rechter kan adviseren dat de schuldenaar het beste nog even aan de bewindvoerder verbonden kan blijven, of dat die persoon toe is aan lichtere steun. De gemeente blijft diegene dan helpen, maar de persoon regelt dan veel meer zelf.

De wet komt voort uit het regeerakkoord en maakt deel uit van de strijd van het kabinet tegen problematische schulden. De gerichte hulp kan ook de mensen helpen die door de coronacrisis in de schulden terechtkomen. Het CPB verwacht een flinke economische krimp. De vereniging Schuldhulpmaatje, die schuldenaren helpt, “verwacht dat veel huishoudens door de coronacrisis in financiële problemen zullen komen en onze hulp nodig zullen hebben”.