Bijna twee derde van alle jongeren voelt zich eenzaam. Toch vinden zij het moeilijk hierover te praten. Om jongeren te laten beseffen dat ze niet de enige zijn en praten helpt, start een nieuwe VWS-campagne. Bij de ‘Hey, het is oké PodKastjes’ bij onder andere scholen, sportlocaties, bibliotheken en bioscopen in heel het land kunnen jongeren verhalen luisteren van andere eenzame jongeren die hun verhaal delen.

63 procent van de jongeren voelt zich eenzaam volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Zij hebben geen of weinig vrienden. Of ze hebben wel vrienden of familie om zich heen, maar voelen zich toch alleen. Omdat ze zich niet verbonden, gezien of begrepen voelen. Langdurige eenzaamheid kan allerlei mentale klachten met zich meebrengen. Zoals onzekerheid, stress en somberheid. Ook kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Erover praten is belangrijk om te voorkomen dat beginnende mentale klachten erger worden.