Het Wmo-voorspelmodel voorspelt het aantal gebruikers per Wmo-categorie voor de komende 5 jaar. Het instrument voorziet gemeenten in hun behoefte aan meer sturingsinformatie in het sociaal domein. De voorspelde waarden van 2021 zijn nu naast de feitelijke cijfers gelegd en de betrouwbaarheidsscore is hoog.

Het Wmo-voorspelmodel werkt met cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), die worden aangeleverd door gemeenten zelf. Algoritmen rekenen de getallen door en komen zo tot een prognose van 5 jaar per Wmo-categorie. Zo wordt voor gemeenten inzichtelijk hoeveel inwoners de komende jaren gebruik gaan maken van bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en ondersteuning thuis. De informatie is beschikbaar op gemeente- en op wijkniveau.

Het Wmo-voorspelmodel is een initiatief van de gemeente Den Haag. In samenwerking met gemeenten ontwikkelde de VNG het tot een landelijk model dat sinds januari 2022 beschikbaar is voor alle gemeenten.