De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025 zijn sinds maart 2024 bekend. De VNG meldt nu dat in de berekening een rekenfout zat. Alle berekeningen zijn opnieuw uitgevoerd. Het zijn de bedragen voor de inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG Modelverordening Leerlingenvervoer.  De gecorrigeerde bedragen zijn te vinden op de website van de VNG.

Nieuwe modelverordening

Nog voor de zomer publiceert de VNG de nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. Met behulp van (de toelichting op) deze verordening zullen gemeenten voortaan in staat zijn om de indexering zelf te berekenen. Voor dit jaar wordt de indexatie nog één keer voor u voorgerekend.