Vanaf 2025 hebben de gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid, en daarmee ook over de gezinsaanpak. Dat de gemeenten deze rol pakken is belangrijk: juist de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van de verschillende lokale partners.

Om gemeenten te helpen zich hierop voor te bereiden, is er een stappenplan voor het vormgeven van en regievoeren op de gemeentelijke gezinsaanpak in ontwikkeling. Dit doen de stichting Lezen, de stichting Lezen en Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek, in samenspraak met enkele gemeenten en de VNG.

Gezocht: vijf nieuwe pilotgemeenten

Voor een volgende fase van dit project is de projectgroep op zoek naar vijf nieuwe pilotgemeenten. Deze gemeenten gaan aan de slag met de aanpak zoals die is ontwikkeld in samenwerking met vijf eerder gestarte ontwikkelgemeenten. In deze volgende fase wordt de aanpak verder getoetst en aangescherpt.

Meer informatie