Met de GIBIT (Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox) hebben gemeenten meer controle over de inkoop van ICT-dienstverlening en de afspraken daarover. Sinds 1 april is er een vernieuwde versie van de GIBIT uit. Het VNG-bestuur heeft deze tot standaard benoemd in de zin van ‘pas toe of leg uit’.

De GIBIT is een toolbox met onder andere een set inkoopvoorwaarden die gemeenten kunnen hanteren bij het afsluiten van overeenkomsten (inkoop en aanbesteding) met ICT-leveranciers. Deze aanpak zorgt voor voorspelbaarheid en duidelijkheid bij zowel gemeenten als leveranciers. De eerste versie van de GIBIT verscheen in 2016. Op 1 april 2021 trad de vernieuwde versie in werking. Hierin zijn enkele aanpassingen doorgevoerd met het oog op onder meer: het verhelderen van de kwaliteitsnormen, een ‘exitplan’, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en levering door derden.

Standaard

De vernieuwde versie van de GIBIT is door het VNG-bestuur tot standaard benoemd in de zin van ‘pas toe of leg uit’. Dit betekent dat gemeenten worden geacht de GIBIT te implementeren, en in het geval dat ze dat niet doen uit te leggen waarom. Vorige week stuurden we alle gemeenten een ledenbrief met meer informatie en advies over de implementatie.

Meer informatie