Zo’n 27.000 mensen kregen een verblijfsvergunning op grond van de pardonregeling (RANOV-regeling). Een deel hiervan is per 1 juni in de optie- en naturalisatieprocedure vrijgesteld van de documenteneis en de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Deze beleidswijziging geeft uitvoering aan de motie die onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer en die ook gevolgen heeft voor de loketmedewerkers van Nederlandse gemeenten.  Een vreemdeling behoort tot de groep waar deze vrijstelling voor geldt als:

  • zij een RANOV-vergunning (Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet) hebben gekregen toen zij jonger waren dan 18 jaar
  • niet getrouwd waren en altijd in Nederland zijn blijven wonen.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid laat de situatie van mensen die als meerderjarige een RANOV-vergunning hebben gekregen onderzoeken. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt hierover een besluit genomen. De resultaten van dit onderzoek worden in de zomer verwacht.

Wat is de rol van de gemeente hierbij?

Vreemdelingen die voor de huidige regeling in aanmerking komen, moeten hun aanvraag bij de gemeente doen waarin zij woonachtig zijn. Dat betekent dat medewerkers vreemdelingen aan het gemeenteloket kunnen krijgen die een aanvraag willen doen om Nederlander te worden.

Iedereen die in aanmerking komt voor de vrijstelling van de documenteneis heeft van de IND begin juni een brief ontvangen. In deze gepersonaliseerde brief wordt deze groep vreemdelingen geïnformeerd over de beleidswijziging. Wanneer zij besluiten om een aanvraag te doen om Nederlander te worden, moeten zij de brief meenemen naar het gemeenteloket.

In principe geldt dat alleen vreemdelingen in bezit van een dergelijke gepersonaliseerde brief (mogelijk) in aanmerking komen voor de vrijstelling. Bij twijfel wordt verzocht contact op te nemen met de IND

Wat is de rol van de IND hierbij?

De IND voert het vreemdelingenbeleid uit in Nederland. De IND beoordeelt aan de hand van die wet- en regelgeving wie er in Nederland mag blijven en bij naturalisatie wie er in aanmerking komt om Nederlander te worden.

Meer informatie