De VNG Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van december 2020 wordt vervangen door een nieuwe versie, de VNG Modelverordening leerlingenvervoer. Deze vervanging heeft een aantal beperkte gevolgen voor beleid en uitvoering bij gemeenten.

Duidelijker onderscheid tussen regels

Op 1 augustus 2022 trad de Wet voortgezet onderwijs 2020 in werking. Met deze wetswijziging zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen voor het leerlingenvervoer tot stand gebracht, maar de wetswijziging maakt wel een aanpassing in de grondslag van de gemeentelijke verordening noodzakelijk, waarin deze nieuwe modelverordening voorziet.

De nieuwe Modelverordening leerlingenvervoer brengt een duidelijker onderscheid aan tussen verschillende soorten regels. Gemeenten hebben nu meer vrijheid om te beslissen of ze de nieuwe regels willen gebruiken.