In 2017 bracht de VNG een handreiking voor onafhankelijke cliëntondersteuning uit. De VNG heeft nu een vernieuwde Handreiking cliëntondersteuning gemaakt. In deze update zijn zoveel mogelijk de ervaringen en opgedane kennis verwerkt uit het Koploperproject cliëntondersteuning van de VNG.

Belangrijke accenten zijn:

  • Cliëntondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbod en toegangsbepaling.
  • Clientondersteuning moet vindbaar zijn voor de inwoners en doorverwijzers.
  • Maak duidelijk waarvoor er een beroep op kan worden gedaan.
  • De ingekochte cliëntondersteuning is levensbreed (domeinoverstijgend).
  • Zorg voor de juiste kwaliteit aan cliëntondersteuning in de gemeente: een juiste mix van formele en informele cliëntondersteuners.
  • Zorg ervoor dat de juiste expertise beschikbaar is (lokaal of regionaal).

Waarom een update?

De in- en uitvoering en positionering van cliëntondersteuning bleek in de praktijk nog steeds vragen op te roepen, zowel bij gemeenten, aanbieders van cliëntondersteuning als bij cliëntorganisaties. Daarom hebben de VNG en het kennisinstituut Movisie de eerdere handreiking uit 2017 geüpdatet, gebruik makend van de verworven inzichten uit het Koploperproject cliëntondersteuning (dat liep van 2017 tot 2022).