Een nieuwe groep Nederlanders heeft als gevolg van de coronapandemie schulden, meldt incassobureau Intrum op basis van jaarlijks onderzoek. Het gaat volgens Intrum om mensen die nauwelijks ervaring hebben met incasso. Het bureau noemt dat “zorgwekkend” en gevaarlijk, omdat deze groep geneigd is een incasso te negeren en daardoor schulden kunnen oplopen.

Mensen die geen ervaring hebben met incasso’s zouden ook “onverstandige oplossingen” kunnen gaan zoeken, zoals geld lenen om hun schulden af te lossen, aldus Intrum. Een betaalregeling, het voorkomen van kosten of het bevriezen van een lening kunnen volgens Intrum oplossingen zijn.

Het Europese onderzoek is uitgevoerd in 24 landen. In Nederland ondervroeg Intrum duizend consumenten naar hun inkomen, financieel welzijn, betalingsverkeer en spaargedrag.

Daarnaast maken ook meer Nederlanders zich zorgen over hun financiën door de coronacrisis. 21 procent van de ondervraagden zegt achteruit te zijn gegaan in inkomen. Ruim een kwart spaart minder dan voorheen. Met name jongeren tussen 18 en 37 jaar geven aan dat zij nu met minder inkomen moeten rondkomen. Ook mensen die tot nu toe nog geen gevolgen hebben van de virusuitbraak zeggen onrustig te zijn. Een derde vreest dat de pandemie negatieve gevolgen heeft voor hun inkomen.

Ondervraagden zeggen zelf al naar oplossingen voor hun verminderde inkomen te zoeken. Een derde geeft aan te bezuinigen op niet-essentiële uitgaven. Ruim een vijfde zegt terug te vallen op spaargeld. Ook kijken mensen naar hoe om te gaan met de vaste lasten. Van de ondervraagden zegt 10 procent een betalingsregeling te hebben getroffen om bijvoorbeeld de huur of hypotheek te kunnen bevriezen.