Deze maand gaat de nieuwe Geschillencommissie Sociaal Domein van start, op 3 april werden hiertoe de handtekeningen gezet. Zorgaanbieders en gemeenten kunnen vanaf 17 april terecht bij 2 subcommissies: ‘Inkoop Jeugdwet en Wmo’ en ‘Woonplaatsbeginsel en Toegang’.

‘Op krachtige en professionele wijze helpen om tot oplossingen te komen’

De VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, de Nederlandse GGZ en Valente ondertekenden maandag 3 april met Stichting de Geschillencommissie de samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van de Geschillencommissie Sociaal Domein.

Reikwijdte van de subcommissies

Bij de subcommissie ‘Inkoop Jeugdwet en Wmo’ kunnen gemeenten en zorgaanbieders terecht voor inkoop- en contractuele geschillen rond jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De subcommissie ‘Woonplaatsbeginsel en Toegang’ is er voor geschillen over welke gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid draagt voor de hulp aan een jeugdige, of voor het bieden van Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen.

Toegang vanaf 17 april

Maandag 17 april aanstaande is de toegang tot beide commissies geopend. Vanaf die datum kunt u via de website de Geschillencommissie uw geschil voorleggen. Daarbij wordt wel gevraagd dat partijen onderling al het nodige gedaan hebben om er samen uit te komen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de inzet van een regioadviseur opdrachtgever- en opdrachtnemerschap van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.