De nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugd zijn verschenen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente. Van de 352 Nederlandse gemeenten maken 320 gemeenten hun Wmo-cijfers op dit platform openbaar. De op 9 december (voorlopig) gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2021. Hiernaast zijn de definitieve cijfers over het tweede halfjaar van 2020 gepubliceerd voor 325 gemeenten. Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

De nieuwe versie van de GMSD bevat tal van interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers. Elke gemeente voert eigen beleid in het sociaal domein. Er gaan verschillende gemeentelijke aanpakken schuil achter de gepresenteerde cijfers. Voor elke gemeente zijn diverse verdiepende rapporten beschikbaar. Deze rapporten zijn te bekijken op Waarstaatjegemeente, onderaan het GMSD-dashboard van een gemeente.

Over Waarstaatjegemeente en de GMSD

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen die erin geïnteresseerd is. Op de site vindt u cijfers van alle 352 Nederlandse gemeenten over alle belangrijke beleidsterreinen. Meer achtergrondinformatie over de GMSD is te vinden op de website: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.