Er is een nieuw hulpmiddel beschikbaar voor toegangsmedewerkers bij gemeenten. Hiermee kunnen zij beter beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-aanvraag. Het maakt onderdeel uit van de bestuurlijke afspraken die VNG in mei maakte over het terugdringen van de instroom in de Wlz.

Bestuurlijke afspraken voor passende zorg en ondersteuning

De Wet langdurige zorg werd in 2021 opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Sinds deze openstelling hebben ruim 27.000 mensen toegang gekregen tot de Wlz.

Er zijn zorgen over de blijvend hoge instroom van ggz-cliënten in de Wlz. Niet voor alle cliënten die nu instromen lijkt de Wlz de meest passende plek. VNG heeft daarom in mei bestuurlijke afspraken gemaakt met de Nederlandse GGZ, Valente, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), MIND en VWS. Met deze bestuurlijke afspraken willen partijen ervoor zorgen dat mensen met een ernstige psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag passende zorg en ondersteuning krijgen. Dit draagt niet alleen bij aan herstel van inwoners, maar ook aan een houdbaar zorgstelsel.

Hulpmiddel voor beter duiden toegangscriteria

Eén van de afgesproken maatregelen is het beter duiden van de toegangscriteria tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Met behulp van betrokken partijen, het CIZ en de Argumentenfabriek is een hulpmiddel ontwikkeld. Dit hulpmiddel helpt toegangsprofessionals van gemeenten en zorgaanbieders om in te schatten of een cliënt wel of niet in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. De toegangscriteria zelf wijzigen dus niet. Het is ook helpend voor onderzoekers bij het CIZ die over aanvragen moeten beslissen. Het CIZ blijft de onafhankelijke toetsing uitvoeren.

Download het hulpmiddel voor toegang tot WLZ Ggz op regelhulp.nl